ساعت: 10:58

تاریخ: 7 مهر 1402

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری سده
leader

شهرداران

شهردار

قربانعلی اسداللهی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران